Taksttjenester

Verdi- og lånetakst

Vi utfører en full verditaksering av din bolig. Vanligvis ønsker man verditakst i forbindelse med finansiering og refinansiering av bolig, arv og samlivsbrudd. Kontakt oss gjerne for å høre mer rundt verditakseringen.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandsanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Vi anbefaler at det ved all boligomsetning blir utarbeidet en boligsalgsrapport av en autorisert takstmann.

Tilstandsrapport

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter tilstandsanalyse.

Forhåndstakst

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering og lignende) som er under oppføring eller ikke som enda ikke er påbegynt.

Hensikten er å kunne ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse. Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og dette forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via et byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i  både større og mindre byggeprosjekter.

Skadetaksering

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Ved kompliserte skader er det vanlig at det er en takstmann som har oppdrag med å styre oppbygningsarbeidene.

Oppfølging av reparasjons arbeider

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering og lignende) som er under oppføring eller ikke som enda ikke er påbegynt.

Hensikten er å kunne ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse. Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og dette forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt.

Skjønn

Ved større skader er det veldig vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning etter skaden.

Man vet hva man får om det da velges skjønnsmann med sertifisering. Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader på eiendom.

Energimerking av boliger

En ny lov gjør at alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest. Energiattesten skal nå være en del av markedsføringen ved salg og utleie av bolig. Vi hjelper deg med dette. 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging. Kontrollen er en kvalitetssikring av resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort i/og på prosjektet.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med luft-tetthet i nye boliger.

TEJ Takst har lang erfaring, både fra takstbransjen og bygg og anleggsbransjen!