Med lang og bred erfaring - med utvidet kompetanse fra problemstillinger i eldre og nyere bygningskonstruksjoner fra bygg og anleggsbransjen Taksttjenester Prosjektering og byggoppfølging

Taksttjenester

-Verdi- og lånetakst

-Boligsalgsrapport

-Tilstandsrapport

-Forhåndstakst

-Byggelånsoppfølging

-Skadetaksering

-Oppfølging av reparasjonsarbeider

-Skjønn

-Byggesøknad

Prosjektering og byggoppfølging

-Energimerking av boliger

-Uavhengig kontroll

-Tredjepartskontroll

-Tegning og prosjektering av bygninger

-Utarbeidelse av byggesøknader og søkerfunksjon

-Byggoppfølging av større og mindre prosjekter

-Kontroll i forbindelse med overtagelse av byggeprosjekter

-Tegning

-Arikitekttjeneste

TEJ Takst er kvalifisert til å utføre mange arbeidsoppgaver!

Litt om oss

Tradisjonelt forbindes en takstmanns oppgave til å sette å sette en pris på et objekt eller et stykke arbeide. Men, dette er bare en liten del av arbeidsoppgavene Tej Takst er kvalifisert til å utføre.

Vi har lang og bred erfaring fra bygg og anleggsbransjen med utvidet kompetanse fra problemstillinger i eldre og nyere bygningskonstruksjoner.

Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter tilstandsanalyse og utarbeidelse av boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandsanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen.

Ønsker du å bygge ny bolig? Vi kan tegne opp din nye drømmebolig. Vi har bred erfaring med arkitekttjenester som det å tegne opp en ny bolig. Dette kan også være tegning av nybygg, garasje eller tilbygg selvsagt.

Bilde av nytt arkitekttegnet bygg - TEJ Takst - Takstmann Sarpsborg

TEJ Takst har lang erfaring, både fra takstbransjen og bygg og anleggsbransjen!